Disclaimer

ยินดีต้อนรับสู่ www.shoplaek.com หากคุณยังคงเรียกดูและใช้เว็บไซต์ของเราคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ซึ่งรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะควบคุมความสัมพันธ์ Shop Laek กับคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้:

  1. เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับข้อมูลทั่วไปของคุณและใช้งานเท่านั้น มันอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  2. เราหรือบุคคลที่สามไม่รับประกันหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องตรงเวลาประสิทธิภาพความสมบูรณ์หรือความเหมาะสมของข้อมูลและวัสดุที่พบหรือเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใด ๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและวัสดุดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดและเราได้ยกเว้นความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต
  3. การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ของคุณในเว็บไซต์นี้ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเองซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ
  4. เว็บไซต์นี้มีเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา เนื้อหานี้รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะการออกแบบโครงร่างลักษณะที่ปรากฏและกราฟิก ห้ามทำซ้ำนอกเหนือจากประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  5. เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ผลิตซ้ำในเว็บไซต์นี้ซึ่งไม่ได้เป็นทรัพย์สินของหรือได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการจะได้รับการยอมรับบนเว็บไซต์
  6. การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นการเรียกร้องค่าเสียหายและ / หรือเป็นความผิดทางอาญา
  7. บางครั้งเว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ลิงค์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม พวกเขาไม่ได้มีความหมายว่าเรารับรองเว็บไซต์ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
  8. คุณไม่สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์นี้จากเว็บไซต์หรือเอกสารอื่นโดยไม่ได้รับการรวบรวมข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า
  9. การใช้เว็บไซต์นี้ของคุณและข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายของไทย

© 2020 Shoplaek.com

Shoplaek.com
Logo